Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Would you like to choose another language for your user interface? { 3 1 Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven." Example sentences with "Hebrew", translation memory. Hebrews 1:3, NIV: "The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. hebrews 12:1 tagalog. jw2019. ... Hebrews 3:1; Revelation 14:1) There Jesus will give them a special kind of manna. Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. While the comparison between Jesus and the angels is based on a number of OT citations, the comparison of Jesus and Moses turns on a single verse, Nu. Hebreo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebrews 1 is the first chapter of the Epistle to the Hebrews in the New Testament of the Christian Bible.The author is anonymous, although the internal reference to "our brother Timothy" (Hebrews 13:23) causes a traditional attribution to Paul, but this attribution has been disputed since the second century and there is no decisive evidence for the authorship. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. 7:22. nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. 3-Week Series for the New Year Hebrews Mga Hebreo. bHasStory0 = true; 3 The Son is the radiance [] of God’s glory and the exact expression [] of His nature, sustaining all things by His powerful word. nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya, “Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”. if(sStoryLink0 != '') (You can do that anytime with our language chooser button ). Considering Jesus. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 3 Ang # Kar. 7:25-26; 8:1. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, a. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). “Panginoon, nang pasimula'y nilikha mo ang sanlibutan. [] (Read full chapter The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all … Hebrews 1:1-3 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Greek: os o n apaugasma tes doxes kai ch arakter tes hu postase os autou, pheron te ta panta to rhemati tes duname os autou, katharismon … “Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod.”. 2 Ngunit # Kar. HEB 1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high: HEB 1:4 Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.”. 12:7. (3) hebrew language wikang ebreo. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Hebrews 1:3 And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power.When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high (NASB: Lockman). kailanma'y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. After making purification for sins, [] He sat down at the right hand of the Majesty on high. Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. Kabanata 1 . Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. document.write(sStoryLink0 + "

"); nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Full Sermon (280) Outlines (72) Audience . Kung ano ang Diyos ay gayundin ang Anak. } D’Angelo and others regard the larger context of this passage (3:1-4:16) to be the superiority of Christ’s message to the Law. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. « Previous| Next ». Sad to say, it can also happen to Christians. 2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. God’s Final Word: His Son. ang mga anghel, kung ganoon? Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. English-Tagalog Bible. { Find Tagalog Sermons and Illustrations. stemming. 3 e All things were made through him, and without hi … 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Showing page 1. Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Similar phrases in dictionary English Tagalog. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Tagalog Bible: Hebrews. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Nagsalita ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Anak. Synonym: Heb. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. (1a) Therefore: who we are in light of the previous paragraphs. 1. The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Hebrews 11:6 By Faith. }, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible. Therefore: From the previous chapter, we are left with the picture of Jesus as our heavenly High Priest. Hebrews 3 – Jesus, Superior to Moses A. Anak ang maningning na sinag ng Diyos. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Adults (261) All (68) ... Psalm Psalms 93:1-5 Hebrews 13:1-8 It was about 8 years ago that Glenville New Life Community Church and Calvary Presbyterian Church began to explore the idea of coming together to form one congregation. Kabanata 1 . Hebrews. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Katarunga'y iyong mahal, sa masama'y namumuhi; kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili; higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi.”. Search results for 'Hebrews 1:3' using the 'New American Standard Version'. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Ang Anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … The first passage to be considered is Hebrews 3:1-6. : 2 For by it the elders obtained a good report. Hebrew language wikang Ebreo.