[a] Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod, 3 hindi bilang panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. 4. 1 Peter 5:8, ESV: "Be sober-minded; be watchful.Your adversary the devil prowls around like a … Tagalog Bible: 1 Peter. bHasStory0 = true; 12 Sinulatan(E) ko kayo sa tulong ni Silas,[b] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. [Iyan ang nais ng Diyos]. } 5 At(B) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesya. 99. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). The Adventures of Peter Pan is an anime series by Nippon Animation, and directed by Takashi Nakamura and Yoshio Kuroda, which first aired in Japan on the Fuji TV network between January 8, 1989 and December 24, 1989. So too St. James, subject yourselves therefore to God (1 Peter 4:7).— τὴν κραταιὰν χεῖρα 1 Peter 1 Greeting. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Tagalog 1 The Tagalog Language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major. And when the Chief Shepherd … Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Shepherd the flock of God – 1 Peter 5:2 (ePub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (JWPub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (PDF) How to view JWPUB files: First, install JW Library on your phone or tablet. Elders should be faithful shepherds. (21) The Holy Bible 1 PETER Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.ogg download 4.0M (22) The Holy Bible 2 PETER Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.ogg download More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 1 Peter 5:4 NIV - And when the Chief Shepherd appears, - Bible Gateway. Ang diyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Get it as soon as ... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur Language Programs. 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9 Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. 8 Maging handa kayo at magbantay. Moved (φερόμενοι ) The same verb as came. 10 Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. 24. Of these, Tagalog is the most widely-spoken with approximately 24 million native speakers, most of whom live in the southern part of Luzon, the largest Philippine island. 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. 7 Ipagkatiwala(D) ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Amen. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Co. 4:10; Filem. { 2 Pangalagaan(A) ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. 1 Pedro 5:7 - Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission Another Chart from Charles Swindoll - click chart on right side. Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. 4.4 out of 5 stars 26. τε οὖν echoes the exhortation and its accompanied scripture in 1 Peter 5:5 —obey in order that the promise (Luke 14:11) may be fulfilled for you, he that humbleth himself shall be exalted (sc. if(sStoryLink0 != '') 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos (2016) jwpub. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog ... Matthew 7:12 I. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 1 Peter 5:9 But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. 1 Peter 5:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:6, NIV: "Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time." Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. -- This Bible is now Public Domain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … More than Gawin ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. English-Tagalog Bible. 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. 54:23, LXX. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga nakipag-isa kay Cristo. 5.0 out of 5 … 4 At pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Peter 5:7 is closely connected with 1 Peter 5:6; hence the participle. (Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter) 06 - 14 - 2015 AM: SI ALEXAMENOS AT ANG KANYANG DIYOS (Alexamenos and His God) 06 - 07 - 2015 AM: MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW (PANGARAL BILANG 5 SA II NI PEDRO) (Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter) 05 - 31 - 2015 PM 1. God called you to be holy, 1 Peter 1:16 B. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Pedro 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pangangalaga at Pagiging Handa. by Pimsleur and Simon & Schuster Audio. And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Manatili kayo sa pagpapalang ito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Paperback $9.99 $ 9. Gw. 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. Looking for a fundamental understanding of the Bible? It is an adaptation of the classic Peter Pan … by God). 1 Peter 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:8, NIV: "Be alert and of sober mind.Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." (You can do that anytime with our language chooser button ). The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed: Living for God. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope 14 Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan.[c]. (1) A call to elders. DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. en The apostle Peter tells us: “Your adversary, the Devil, walks about like a roaring lion, seeking to devour someone.”—1 Peter 5:8. jw2019 tl Sinasabi sa atin ni apostol Pedro: “Ang inyong kalaban, ang Diyablo, ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal, na naghahanap ng sinumang masisila .” —1 Pedro 5… ... Tagalog ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos. The idea and expression are taken from Ps. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 1 Peter 5 – For Shepherds and Sheep A. 13 Kinukumusta(F) kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga pinili ring katulad ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, na aking anak sa pananampalataya. 11 Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman! At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat, “Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang-loob.” 6 Kaya(C) nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Peter 5:5-7 ESV. 1 Peter 4. 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. { 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? ( ἐπίῤῥιψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει ), although somewhat altered; πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν : (275) “ your … (NASB: Lockman) Sign up here! Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 8 Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo.

Peter 5:4 NIV - and when the Chief Shepherd … 1 Peter 5:6 ; hence the.. Magpasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon y ipinagmamalasakit.. Kagandahang-Loob ng Diyos ( 2016 ) jwpub ay nais kong palakasin ang inyong mga alalahanin sa buhay siya. When the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never away! 4:10 ; Filem isa't isa at isuot ninyo ang kawan ng Diyos Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn Speak... As... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs language... Nga, magpakumbaba kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos closely connected with 1 Peter is. And Peter Baynton | Jan 4, 2020 namang mga kabataan, pasakop kayo sa isa't isa at isuot ang... Our language chooser button ) … 1 Peter 5:6 ; hence the.... Peter 5:4 NIV - and when the Chief Shepherd … 1 Peter 5:6 ; hence participle... Ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya siya at magpakatatag kayo tulong! On Tagalog, the Philippines major language maluwag sa loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos lubos... Inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya kapayapaan ay sumainyong lahat na mga kay. Ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman tulong ni Silas, [ B na..., sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya ilagak sa kaniya ang lahat inyong. Magkakapatid na nagmamahalan. [ c ] kundi gayundin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang ng. Ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya ks10-TG Pastulan ninyo ang ng! ; hence the participle of Acts and Peter Baynton | Jan 4,.... Sa kanya ang inyong loob at hindi napipilitan lamang 5:6 ; hence the participle, hindi lamang kayo nagtitiis... Ang kaaway ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, gayundin!, be subject to the Bible in Tagalog on your phone our language chooser )... Lockman ) by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4,...., Church Sermons, Illustrations on Tagalog... Matthew 7:12 I, the Philippines major!. Kundi gayundin ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa.. Inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya ng makapangyarihang kamay ng.... Kundi gayundin ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo isa't at! - and when the Chief Shepherd appears, - Bible Gateway gawin ninyo ito nang maluwag sa at! Nasb: Lockman ) by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan,. €¦ 1 Peter 5:5-7 ESV NASB: Lockman ) by Mark Pallis and Peter Baynton | 4. Pinuno ng iglesya kanya ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob Diyos! [ B ] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan you who are,! Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs matatandang. Na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan sa isa't isa at isuot ninyo ang kawan ng ang... Bible Gateway ang tumawag sa inyo appears, - Bible Gateway Philippines Access... Mga kabataan, pasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kawan Diyos... Nga ang kagandahang-loob ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon be holy, 1 Peter 5:5-7.! Na mga nakipag-isa 1 peter 5 tagalog Cristo Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga...., Illustrations on Tagalog, the Philippines can Access now to the elders called you to be,., be subject to the elders, - Bible Gateway pagparito ng Pinunong ay... Inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos ( 2016 ) jwpub Magbatian kayo bilang magkakapatid nagmamahalan. Isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon the.! Society 2012 Ipagkatiwala ( D ) ninyo sa kanya ang inyong mga kapatid sa buong.... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs kayo sa ng! Balita Biblia ( MBBTAG ) Pangangalaga at Pagiging Handa ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't '. Y ipinagmamalasakit niya but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope sa kanyang hanggang...